Alle EU-onderdanen die voornemens zijn langer dan 3 maanden in Spanje te blijven, moeten hun EU-registratiecertificaat met een eerdere afspraak verkrijgen.

Afhankelijk van het type opdracht dat wordt uitgevoerd door EU-onderdanen in Spanje, variëren de documenten om het EU-registratiecertificaat te verkrijgen.

EU-onderdanen worden lokaal aangenomen in Spanje

 • Origineel paspoort
 • Origineel Spaans werkcontract ondertekend door zowel de werknemer als het Spaanse bedrijf
 • Werknemer kopie van zijn / haar inschrijving bij het Spaanse socialezekerheidsstelsel
 • Onlangs uitgegeven huwelijks- en geboorteakten voor het gezin, apostille en vertaald in Spaanse en originele paspoorten van alle gezinsleden

EU-onderdanen tijdelijk toegewezen aan Spanje, die zijn / haar werkcontract en sociale zekerheid in hun thuisland behouden (ICT)

 • Origineel paspoort
 • Originele opdrachtbrief
 • Originele brief van het Spaanse bedrijf
 • A1-formulier
 • Originele ziekteverzekering met volledige dekking geldig voor Spanje
 • Onlangs uitgegeven huwelijks- en geboorteaktes voor het gezin, apostille en vertaald in het Spaans, plus ziektekostenverzekering voor alle gezinsleden en originele paspoorten van alle gezinsleden

Houd er rekening mee dat in sommige Spaanse steden een registratie van het stadhuis vereist kan zijn.

Als de EU-onderdanen na 5 jaar permanent in Spanje willen verblijven, is het mogelijk om een ​​permanente Spaanse verblijfsvergunning aan te vragen.

Deze vergunning is bedoeld voor EU-familieleden met een niet-EU-nationaliteit.

Voor dit proces is een recent uitgegeven huwelijksakte of geboorteakte met apostille en vertaling vereist.

De huwelijksakte moet worden afgegeven door een EU-burgerlijk register of door het consulaat van een EU-land.

De EU-onderdaan moet voldoende economische middelen aantonen om in Spanje te wonen en moet een ziektekostenverzekering in Spanje hebben.

Een registratie van het stadhuis inclusief alle gezinsleden is ook vereist.

De vergunning wordt verleend voor 5 jaar en kan worden verlengd. Hierdoor zal de niet-EU-onderdaan in Spanje kunnen werken en wonen.

Bedoeld voor niet-EU-onderdanen toegewezen aan Spanje met behoud van hun arbeidscontract en sociale zekerheidsbetalingen in het thuisland.

Kandidaten moeten ten minste drie maanden eerdere ervaring bij het aangesloten bedrijf aantonen en moeten ofwel een universitair diploma hebben of minstens drie jaar ervaring in een vergelijkbare functie hebben. De link tussen het thuisbedrijf en het gastbedrijf moet worden bewezen via een openbaar document en het verkrijgen van dit document kan een uitdaging zijn.

Een dekkingscertificaat uitgegeven door het socialezekerheidskantoor in het thuisland of een volmacht om de buitenlandse entiteit in Spanje te registreren en om de sociale zekerheidsbijdragen van de werknemer te betalen, is nodig. De werkvergunning wordt verleend volgens het Dekkingscertificaat met een maximale geldigheid van 2 jaar verlengbaar.

Bestemd voor niet-EU-onderdanen die op basis van een lokaal arbeidscontract aan Spanje zijn toegewezen. Het Spaanse sponsorbedrijf moet ofwel meer dan 250-werknemers op Spaanse loonlijst hebben OF een netto-omzet in Spanje van minimaal € 50M OF niet minder dan € 43M eigen vermogen in Spanje; anders moeten aanvragers een universitair diploma hebben. Er is een Spaans officieel werkcontract nodig.

Het salaris moet overeenkomen met de aangeboden functie en mag niet minder zijn dan 30,000 € bruto jaarsalaris. De werkvergunning wordt verleend volgens het ingediende werkcontract met een maximale geldigheid van 2 jaar verlengbaar.

De verblijfsvergunning voor personen ten laste staat hen toe om te leven en werken in Spanje op een specifieke tijdelijke basis.

Gezinsleden van aanvragers van een werkvergunning kunnen tegelijkertijd een verblijfsvergunning voor Spanje indienen.

Voor dit proces zijn recentelijk afgegeven huwelijksbewijzen en / of geboorteaktes van apostill en vertaling nodig.

Bestemd voor personen die de afgelopen 5-jaren zonder onderbreking in Spanje hebben gewoond. Toegewezen personen moeten aantonen dat zij hun verblijf in Spanje de afgelopen 5-jaren voorafgaand aan hun aanvraag voor permanente verblijfsvergunning zonder onderbreking hebben gehandhaafd (ze mogen niet meer dan 10 maanden buiten Spanje doorbrengen in de laatste 5-jaren voorafgaand aan de indieningsdatum van de aanvraag) .

Bestemd voor personen die op zakenreis naar Spanje reizen. Met dit visum kan de persoon deelnemen aan zakelijke bijeenkomsten en onderhandelingen, spreken op een bedrijfsevenement, conferentie, enz. Een uitnodigingsbrief van het Spaanse bedrijf is nodig.

De zaken Visa wordt toegekend voor 90 dagen buiten 180 dagen binnen het Schengengebied.

Dit proces is voor niet-EER-personen die in dienst zijn en een verblijfsvergunning hebben in een EER-land en op korte termijn naar een ander EER-land worden gestuurd. Als de toewijzing van deze niet-EER-personen langer dan 3 maanden is, hoeven ze geen werkvergunning maar een verblijfsvergunning Van del Elst aan te vragen; als de opdracht langer dan 6 maanden is, moeten ze ook een verblijfskaart aanvragen in het land van bestemming.

Bedoeld voor aanvragers die buiten Spanje moeten reizen wanneer hun verblijfskaart al is verlopen en de nieuwe worden verwerkt.

De re-entry vergunning heeft een geldigheid van 90 dagen en is geldig voor slechts één reis.

Met een onberispelijke kennis van de lokale immigratiewetten, zorgen we ervoor dat visum- en migratieaangelegenheden op een professionele manier worden afgehandeld en dat optimale resultaten worden bereikt, waardoor gemoedsrust wordt gegarandeerd voor zowel de overnemer als de klant.

De ervaren immigratie van Eres beoordeelt en beheert alle aspecten van visum- en migratiekwesties en biedt op maat gemaakte oplossingen die zijn ontworpen om uw werknemers stressvrij te laten werken, zodat ze zich snel en soepel op hun nieuwe locatie kunnen vestigen.

Spaanse visumaanvraag en casemanagementdiensten omvatten:

 • Voorlopige beoordelingen van beschikbare visumopties; grondig advies over verdiensten en geschiktheid van elk geval vóór aanvang.
 • Doorlopend ad hoc deskundig advies over immigratiezaken tijdens het aanvraagproces
 • Samenstelling van relevante ondersteunende documentatie, beoordeling, verkrijgen van de relevante documenten namens de cessionaris.
 • Voorbereiding van alle immigratie aanvraagformulieren namens het sponsorende bedrijf en de visumaanvrager.
 • Indien nodig regelen van vertalingen en legalisaties
 • Grondige beoordeling van alle formulieren en ondersteunende documenten om ervoor te zorgen dat aan de immigratievereisten wordt voldaan voordat een beslissing wordt ingediend die klaar is voor de bevoegde instantie
 • Gedetailleerd onderzoek naar immigratierecht en indiening van stukken indien nodig
 • Voortdurende monitoring en statusupdate-rapporten aan relevante belanghebbenden
 • Levering van tijdige visumbeslissingsmeldingen en nalevingsmeldingen
Overzicht van Spaanse bedrijven en werkgelegenheid Visa

Spanje biedt een scala aan tijdelijke en permanente bekwame visa ten behoeve van vreemdelingen die zich bezighouden met zakelijke aangelegenheden of voor werk.

De wetgeving op de werkplek in Spanje zorgt ervoor dat alle werknemers basisrechten en bescherming op de werkplek krijgen. Aangezien wettelijke vereisten, verwerkingstijden en bewijsstukken regelmatig veranderen, raden we u aan contact met ons op te nemen voor de meest actuele informatie.

Informeer Nu