Duitsland Werkvisum

Er zijn verschillende soorten werk- en verblijfsvergunningen zoals:

  • Werk- en verblijfsvergunning (tijdelijke verblijfstitel)
  • EU Blue Card (tijdelijke verblijfstitel)
  • Permanente verblijfsvergunning (permanente verblijfstitel)
  • Intra company transfer program permit (tijdelijke verblijfstitel)

Als u Duitsland zonder visum mag binnenkomen en u een langdurig verblijf plant of in Duitsland gaat werken, moet u binnen drie maanden na binnenkomst een werk- en verblijfsvergunning aanvragen. Als u Duitsland binnenkomt met een nationaal visum, moet u dit aanvragen werk- en verblijfsvergunning in Duitsland als uw verblijf de visumduur overschrijdt. Deze aanvraag wordt persoonlijk ingediend bij de relevante autoriteiten in Duitsland.

Binnen 14 dagen na uw verhuizing naar uw permanente accommodatie, moet u het adres registreren bij het plaatselijke gemeentehuis. Elke volgende adreswijziging moet ook worden geregistreerd bij de relevante lokale autoriteit. Deze regel is op iedereen van toepassing, ook op Duitse staatsburgers. Dit is ook een verplichte stap voorafgaand aan het aanvragen van de werk- en verblijfsvergunning bij aankomst in Duitsland op het immigratiekantoor. Als u tijdelijk in een hotel of appartement verblijft, moet u zich binnen 2 maanden registreren. Houd er rekening mee dat niet alle hotels / serviceappartementen een registratie op hun adres toestaan.

Duits immigratieoverzicht

EU-onderdanen / EER-onderdanen / Zwitserse onderdanen:

EU-onderdanen hebben recht op vrij verkeer, met onbeperkte toegang tot de Duitse arbeidsmarkt. Onderdanen van de Europese Economische Ruimte (EER: dit zijn de lidstaten van de EU plus IJsland, Liechtenstein en Noorwegen) hebben dezelfde status als EU-burgers die recht hebben op onbeperkte vrijheid van verkeer. Onderdanen van Zwitserland en hun familieleden genieten ook vrijheid van verkeer binnen de EU. In Duitsland moeten ze echter een speciale, puur verklarende verblijfsvergunning aanvragen voor Zwitserse onderdanen (sectie 28 van de verblijfswet).

Niet-EU-onderdanen:

Niet-EU-onderdanen hebben een werkvergunning / nationaal werkvisum nodig om legaal in het land te mogen werken.

Duitsland binnenkomen:

Als u vanwege uw nationaliteit een inreisvisum nodig heeft, moet u vóór aankomst de diplomatieke missies van Duitsland raadplegen. Daar kunt u een visum aanvragen met de nodige documenten en uw beoogde verblijfsdoel aangeven.

Uitzonderingen op de visumplicht zijn van toepassing op onderdanen van Australië, Israël, Japan, Canada, de Republiek Korea, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten van Amerika. Het is van essentieel belang dat u Duitsland binnenkomt met het juiste type visum.

Schengenvisum:

Een Schengenvisum geeft de houder recht op een geaccumuleerd verblijf van maximaal 90 dagen binnen een periode van zes maanden en is geldig in het Schengengebied. Er zijn verschillende soorten Schengenvisa, zoals zakelijke, toeristische, medische behandelingen en visums.

Nationaal visum (lange termijn / werk / studie):

Als u van plan bent om in Duitsland te wonen en te werken / studeren, heeft u een Duits nationaal visum nodig. Het nationale visum is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van het verantwoordelijke vreemdelingenkantoor in Duitsland

Informeer Nu