Covid-19 en Global Immigration Network: Global Immigration Network opereert in een mondiale omgeving en brengt mensen en bezittingen over de hele wereld in beweging.Lees verder>
07 Aug

De Spanish de verwerking door de overheid van verblijfsvergunningen is gehinderd door vertragingen, met name verblijfsvergunningen voor bedrijfsoverdrachten (ICT) en voor hoogopgeleide professionals. De verwerkingsvertragingen voor deze categorieën betekenen dat de verwerkingstijd van 20 werkdagen aanzienlijk wordt beïnvloed, met huidige verwerkingstijden die oplopen tot twee maanden.

De vertragingen worden toegeschreven aan een vermindering van het personeelsbestand en een toename van het aantal aanvragen. Spanish werkgevers die dit soort buitenlandse werknemers in dienst hebben, moeten anticiperen op de langere verwerkingstijden en hun tijdlijnen en startdata dienovereenkomstig aanpassen.

BERICHT VAN DE LEZER

Alle informatie is actueel en nauwkeurig op het moment van publicatie. Bovenstaande informatie en status is zeer vatbaar voor verandering zonder waarschuwing, en dit kan derhalve geen juridisch advies vervangen. Het Global Immigration Network kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor acties die voortvloeien uit de hierboven verstrekte informatie. Neem voor meer informatie contact op met Eres Relocation Services.

LANDEN

We spreken de taal van immigratie.