Covid-19 en Global Immigration Network: Global Immigration Network opereert in een mondiale omgeving en brengt mensen en bezittingen over de hele wereld in beweging.Lees verder>
21 Aug

Om bezoekende buitenlanders snelle en efficiënte diensten te bieden Indiëheeft het ministerie van Binnenlandse Zaken de webapplicatie 'e-FRRO' (regionaal registratiekantoor van e-vreemdelingen) gelanceerd.

De e-FRRO-regeling is gericht op het bouwen van een gecentraliseerd, transparant online platform voor buitenlanders om gebruik te maken van visumgerelateerde diensten en om gezichtsloze, geldloze en papierloze diensten te bieden met gebruikersvriendelijke ervaring. Het verbetert het gemak van de dienstverlening aanzienlijk ten opzichte van buitenlanders die India bezoeken en verblijven. Via de e-FRRO-toepassing kan men online een aanvraag indienen op de portal en de dienst (en) verkrijgen via e-mail / post, zonder persoonlijk op het FRO / FRRO-kantoor te verschijnen.

In 2017 bezochten meer dan tien miljoen buitenlanders India en ongeveer 360,000 moest FRRO-kantoren in het hele land bezoeken voor verschillende visumgerelateerde diensten. Met de lancering van het online e-FRRO-schema zijn de meeste van die fysieke bezoeken aan de FRRO-kantoren niet langer nodig.

Een van de meest opvallende kenmerken van de e-FRRO is de online FRRO Service delivery-service, zonder dat u FRRO / FRO Office moet bezoeken, behalve in uitzonderlijke gevallen. Het benodigde immigratie- / visumdocument, bijv. Registratievergunning / certificaat (RP / RC), Visa-verlengingscertificaat, etc. wordt per post naar het opgegeven adres verzonden. Een elektronisch exemplaar zal ook het geregistreerde e-mailadres worden verzonden.

De e-FRRO is al geïmplementeerd als een pilotproject in alle metrosteden en zal naar verwachting binnenkort ook in andere Indiase steden worden geïmplementeerd.

Belangrijke wijzigingen ten opzichte van het huidige C-FRO-systeem (Centralized Foreigners Registration Office) en e-FRRO zijn als volgt:

C-FRO-systeem
De buitenlander moet online een afspraak maken en het FRRO / FRO-kantoor verplicht bezoeken.

Goedkeuring in paspoort en ondertekende / afgestempelde RC / RP aan de aanvrager.

Handmatige interface

e-FRRO-systeem
Het is niet nodig om FRRO / FRO-kantoor verplicht te bezoeken. In bepaalde uitzonderlijke gevallen wordt de persoon echter verzocht de FRRO / FRO te bezoeken op de geplande datum en tijd voor een interview.

  • Geen goedkeuring in paspoort.
  • Digitaal ondertekend immigratiedocument.
  • Nadruk op online verificatie.

Online, zonder contanten, zonder papier

Uitdagingen voor de e-FRRO:

  • Er is momenteel geen specifiek tijdsbestek aangegeven voor het verkrijgen van de verblijfsvergunning / verblijfsvergunning. Regelmatige follow-up met de FRRO moet worden gedaan om ervoor te zorgen dat de verblijfsvergunning / verblijfsvisum tijdig door de FRRO wordt afgegeven.
  • Documentatie moet beslissingsklaar en foutvrij zijn om de aanvraag meteen door de FRRO te laten goedkeuren.

BERICHT VAN DE LEZER

Alle informatie is actueel en nauwkeurig op het moment van publicatie. Bovenstaande informatie en status zijn echter zeer vatbaar voor verandering zonder waarschuwing, en dit kan dus geen juridisch advies vervangen. Het Global Immigration Network kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor acties die voortvloeien uit de hierboven verstrekte informatie. Neem voor meer informatie contact op met Schrijver verhuizingen.

LANDEN

We spreken de taal van immigratie.