Covid-19 en Global Immigration Network: Global Immigration Network opereert in een mondiale omgeving en brengt mensen en bezittingen over de hele wereld in beweging.Lees verder>
23 Jul

De Duitse regering bereidt zich voor om het nationale minimumloon te verhogen van € 8.84 per uur naar € 9.19 per uur. Deze voorgestelde salariswijziging is een verhoging van € 0.35 per uur en zal waarschijnlijk van kracht worden op januari 1, 2019.

De minimumloonverhoging is van toepassing op alle werknemers in Duitsland, inclusief buitenlandse werknemers. Houd er rekening mee dat houders van een Europese blauwe kaart al zijn onderworpen aan hogere loonminima.

Bedrijven die buitenlandse werknemers in dienst hebben, moeten rekening houden met de toename bij het opstellen van hun 2019-budgetten. De Duitse commissie voor minimumlonen heeft ook een verhoging tot 9.35 van 2020 aanbevolen.

BERICHT VAN DE LEZER

Alle informatie is actueel en nauwkeurig op het moment van publicatie. Bovenstaande informatie en status is zeer vatbaar voor verandering zonder waarschuwing, en dit kan derhalve geen juridisch advies vervangen. GIN kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor acties die voortvloeien uit de hierboven verstrekte informatie.

LANDEN

We spreken de taal van immigratie.