Covid-19 en Global Immigration Network: Global Immigration Network opereert in een mondiale omgeving en brengt mensen en bezittingen over de hele wereld in beweging.Lees verder>
20 september

In de nasleep van het EU-referendum bestaat er nog steeds veel discussie over de toekomst van Groot-Brittannië. Na het feit is er sterke steun voor zowel het verblijf als het verlaten van de EU en veel theorieën over wat de toekomst in petto heeft. Een mogelijkheid die op lokaal niveau aan kracht wint, is het idee van vrij verkeer van burgers tussen het VK, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. Dit concept, geleid door de Commonwealth Freedom of Movement Organisation, heeft zich al over 160,000-handtekeningen verzameld die elke dag toenemen. Maar wie profiteert van deze wet op het vrije verkeer en nog belangrijker, waarom een ​​nieuw partnerschap met deze landen beginnen - de basis van een miniatuur-EU?

Om te beginnen beweert de Commonwealth Federation of Movement Organisation dat er een groot aantal politieke, sociologische en economische kansen zijn. Dit komt door het feit dat alle landen lid zijn van het Gemenebest en allemaal dezelfde dominante taal delen, wat leidt tot een maatschappelijke samenwerking en een samenvoeging van culturen. De economische voordelen voor elk land komen met het idee dat door verschillende hervormingen van visa en immigratie, zoals een Freedom of Movement Act (Australië heeft deze overeenkomst al met Nieuw-Zeeland), er meer mogelijkheden zijn voor werknemers om te vliegen, werken en leven overzee. Dit op zijn beurt zal theoretisch de economie van elk land verbeteren door de 'handel en beweging' van geschoolde werknemers die bijdragen aan elke samenleving.

De reden waarom deze Gemenebestlanden zijn geselecteerd, is vanwege hun overeenkomsten in taal, rechtssystemen en mensenrechtenregisters. Het feit dat alle landen ook een positieve economische groei hebben, draagt ​​bij aan de aantrekkingskracht van het vrije verkeer. Aan de andere kant is een van de grootste problemen die mogelijk kunnen optreden, culturele botsing. Hoewel alle betrokken landen Engels als dominante taal hebben, heeft elk land cultureel gezien zijn eigen nuances. De Commonwealth Freedom of Movement Organisation beweert echter dat de relaties tussen de landen door soortgelijke culturen zouden worden versterkt. Hoewel Australië, Nieuw-Zeeland en Canada overeenkomsten vertonen, heeft elk land aanzienlijke culturele verschillen en sociale waarden. Dat wil niet zeggen dat de vier culturen elkaar niet overlappen en dat er na verloop van tijd een vorm van culturele assimilatie kan zijn. Hoe het ook zij, er is enige twijfel gerezen of cultuur echt een motivator is voor vrij verkeer, terwijl de economische voordelen veel groter zijn dan die van culturele overeenkomsten.

Terwijl het debat over het gemak van transitie (cultureel gezien) aanhoudt, kunnen we naar het Trans-Tasman Travel Arrangement (TTTA) van Australië en Nieuw-Zeeland kijken voor beleid dat zou kunnen dienen als basis voor het ontwikkelen van een beleid van vrij verkeer voor het VK en Canada. Voor degenen die niet bekend zijn met de TTTA, biedt de TTTA burgers van Australië en Nieuw-Zeeland de vrijheid om in beide landen te reizen, werken en wonen zonder een visum aan te vragen of een staatsburgerschap te hebben. De TTTA legt echter beperkingen op aan de rechten van degenen die uit Australië komen en in Nieuw-Zeeland wonen en omgekeerd. De beperkingen hebben voornamelijk betrekking op stemmen en sociale zekerheid. Deze beperkingen worden pas opgeheven nadat het staatsburgerschap aan het individu is verleend. Dit beleidskader zou kunnen worden aangepast en geïmplementeerd om zowel het VK als Canada te omvatten. Met een beleid zoals dit dat alle vier de landen omvat, zou er een zorgvuldige wijziging van het immigratiebeleid nodig zijn om ervoor te zorgen dat één land niet wordt overspoeld door geschoolde werknemers die de balans opheft en een situatie creëert die bijdroeg aan de Brexit!

Het verkennen van een beleid inzake vrij verkeer voor het VK, Australië, Nieuw-Zeeland en Canada heeft zeker politieke, sociale en economische waarde. De echte vraag is echter de haalbaarheid van dit concept zo snel nadat 'Brexit' plaatsvond.

LANDEN

We spreken de taal van immigratie.