BUITENLANDSE WERKNEMERSCONTINGENTEN (Limitatieve percentages)

De tewerkstelling van buitenlandse werknemers wordt gereguleerd door quota of beperkingen. Binnenlandse en buitenlandse bedrijven gevestigd in Peru mogen buitenlandse ingezetenen in dienst hebben tot een maximum van 20% van het totale personeel van een bedrijf. Het is ook belangrijk om te weten dat hun salarissen 30% van de totale loonlijst niet kunnen overschrijden.

We helpen multinationale bedrijven om het Peruaanse werkcontract op te stellen volgens de lokale wetgeving om buitenlandse werknemers aan te nemen. Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om van deze quota vrijgesteld te worden. U kunt contact opnemen met onze advocaten voor verdere begeleiding.

STAPPEN OM DE WERKVERGUNNING IN PERU TE KRIJGEN

  • Werkcontract opstellen en beoordelen
  • Voorbereiding van de letters, POA, beëdigde verklaring, enz.
  • Handtekening en verzameling van documenten
  • Indiening van arbeidscontracten bij het ministerie van Arbeid
  • Goedkeuring en kennisgeving van werkcontracten aan het Peruaanse bedrijf
  • Interpol Opruiming
  • Voorbereiding, verzameling, vertaling en legalisatie van de bijbehorende documenten
  • Visumaanvraag voor het immigratiekantoor (in het Spaans Superintendencia Nacional de Migraciones)
  • Registratie in het vreemdelingenrecord en de bewonerskaartverzameling

Informeer Nu