AFP-TERUGBETALINGEN - OVERDRACHT VAN FONDSEN IN HET BUITENLAND

Bij terugkeer naar hun land kunnen buitenlanders die lid zijn geweest van het Peruaanse particuliere pensioenstelsel een aanvraag indienen om de opgebouwde middelen over te dragen naar hun pensioenstelsel met individuele kapitalisatierekening in het buitenland.

IMMIGRANTE RETOURBELASTING - BELASTINGUITBETALING

Op grond van wet nr. 30525 kan een Peruaan die minimaal 3 jaar in het buitenland heeft gewoond, worden vrijgesteld van de betaling van invoerrechten voor zijn goederen en kapitaal wanneer hij terugkeert naar Peru.

RIJDEN IN PERU

Buitenlanders met een toeristenvisum kunnen met hun buitenlandse rijbewijs maximaal 6 maanden rijden. Zodra ze hun Peruvian Resident Card hebben, moeten ze het lokale rijbewijs krijgen.

Een rijbewijsuitwisseling kan worden aangevraagd voor Spaanse burgers. Andere buitenlandse inwoners moeten het lokale rijexamen afleggen. Er zijn 3-onderdelen: een medisch examen, een theorie-examen en het rijexamen. Buitenlanders met een geldig buitenlands rijbewijs kunnen worden vrijgesteld van het rijexamen. Lima Relocation Services kan u helpen met deze procedure.

EEN BANKREKENING OPENEN IN PERU

De meeste Peruaanse banken zullen de vreemdeling vragen om een ​​verblijfskaart te hebben om een ​​bankrekening in Peru te openen.

Informeer Nu