Onder bepaalde omstandigheden kunnen buitenlandse inwoners een permanent visum of permanent verblijf in Peru aanvragen.

PERMANENTE VISUMVEREISTEN

Na een aantal jaren als buitenlandse ingezetene in Peru, kunnen buitenlandse werknemers en sommige buitenlanders met een andere status om permanent verblijf in Peru verzoeken. Neem voor meer informatie over de Peruaanse permanente verblijfsvereisten contact op met ons team.

Informeer Nu