'Kennismigranten', ook wel 'kenniswerkers' genoemd, zijn vreemdelingen die geacht worden een bijdrage te leveren aan de kenniseconomie in Nederland. Over het algemeen zal een bepaald inkomensniveau worden gevraagd om te worden aangemerkt als kennismigrant. De werkgever moet ook een door de IND erkende sponsor zijn.

Afhankelijk van de nationaliteit kan een voorlopige verblijfsvergunning (MVV) worden gevraagd om Nederland binnen te komen en een verblijfsvergunning om langer dan drie maanden in het land te blijven.

De GVVA / Single Visa bestaat uit een Nederlandse verblijfsvergunning (verblijfsvergunning) en een aanvullend document waarin staat voor welke werkgever de vreemdeling mag werken en onder welke voorwaarden. De GVVA is bedoeld voor werknemers en stagiairs van buiten de EER en Zwitserland die langer dan drie maanden in Nederland blijven. Voordat een GVVA-werk Visa-aanvraag kan worden ingediend, moet een werkgever aantonen dat er inspanningen zijn geleverd om een ​​geschikte werknemer in Nederland en de Europese Unie te werven. Pas nadat deze wervingsinspanningen niet tot een geschikte kandidaat hebben geleid, kan een werkgever op zoek gaan naar werknemers buiten de EU.

Afhankelijk van de nationaliteit kan een voorlopige verblijfsvergunning (MVV) nodig zijn om Nederland binnen te komen en / of een verblijfsvergunning om langer dan drie maanden in het land te blijven.

Volgens de Richtlijn 2005 / 71 / EG, een onderwijskwalificatie die toegang geeft tot een doctoraatsprogramma, en als de onderzoeker is geselecteerd om te werken aan een wetenschappelijk onderzoeksproject in Nederland, kan een erkende onderzoeksinstelling een versnelde aanvraag indienen.

Afhankelijk van de nationaliteit kan een voorlopige verblijfsvergunning (MVV) nodig zijn om Nederland binnen te komen en / of een verblijfsvergunning om langer dan drie maanden in het land te blijven.

Met de Blue Card kunt u in Nederland werken zonder dat u een werkvisum nodig heeft.
Afhankelijk van de nationaliteit kan, als een inreisvisum (MVV) nodig is, het aanvragen van de Blue Card alleen van buiten Nederland bij de Nederlandse ambassade in het thuisland gebeurt, of kan de werkgever een aanvraag voor de werknemer in Nederland indienen.

Map Relocations is klantgericht, servicegericht en toegewijd aan het bieden van immigratiediensten die "een stapje verder gaan".

Onze ervaren immigratiespecialist zal u door het complexe aanvraagproces leiden, inclusief namens u corresponderend met het ministerie van Buitenlandse Zaken, IND en andere branche-instanties om uw zaak op de sterkst mogelijke manier te presenteren.

Nederlandse aanvragen voor werkvergunningen (verblijfsvergunningen) en casemanagement omvatten:

  • Voorlopige beoordelingen van beschikbare verblijfsvergunning en en Visa (MVV) opties; grondig advies over verdiensten en geschiktheid van elk geval vóór aanvang
  • Doorlopend ad hoc deskundig advies over immigratiezaken tijdens het aanvraagproces
  • Follow-up met de IND over de status van Kennismigrant
  • Samenstelling van relevante ondersteunende documentatie, beoordeling en voorbereiding van alle immigratie-aanvraagformulieren namens het sponsorende bedrijf en de aanvrager van de werkvergunning
  • Definitieve, grondige beoordeling van alle formulieren en ondersteunende documenten om ervoor te zorgen dat aan de immigratievereisten wordt voldaan voordat een bij het ministerie / IND ingediende beslissing gereed is
  • Het regelen van vertalingen, apostelen en legalisaties waar nodig
  • Hulp bij het uitvoeren van de vereiste vaardigheids-, taal-, straf- of gezondheidsbeoordelingen
  • Voortdurende monitoring en statusupdate-rapporten aan relevante belanghebbenden
  • Levering van tijdige kennisgevingen van beslissingen over verblijfsvergunningen en nalevingsmeldingen
  • Advies en assistentie bij gerelateerde migratie is van belang, zoals naleving, en het aanvragen van een verder verblijf
Overzicht van Nederlandse bedrijven en verblijfsvergunningen

Nederland biedt een reeks tijdelijke en permanente werkvergunningen aan voor vreemdelingen die zich bezighouden met zakelijke aangelegenheden of een baan. De werkplekwetgeving in Nederland zorgt ervoor dat alle werknemers basisrechten en bescherming op de werkplek krijgen. Aangezien wettelijke vereisten, verwerkingstijden en bewijsstukken regelmatig veranderen, raden we u aan contact met ons op te nemen voor de meest actuele informatie.

Onderdanen van de Europese Unie

Onderdanen van de Europese Unie hebben geen werkvisum nodig om in Nederland te werken.

Niet EU-onderdanen

Niet-EU-onderdanen moeten een werkvisum hebben (verblijfsvergunning genoemd) om legaal in het land te mogen werken.

Informeer Nu