De onderdaan van een derde land die langer dan drie maanden op Luxemburgs grondgebied wenst te werken, moet in het bezit zijn van een werkvisum (verblijfsvergunning voor een werknemer). De aanvraag moet worden gedaan en positief worden geadviseerd alvorens het Luxemburgse grondgebied binnen te komen.

De onderdaan van een derde land die langer dan drie maanden op Luxemburgs grondgebied wenst te verblijven om als hooggekwalificeerde werknemer te werken, moet houder zijn van een "Europese blauwe kaart". De aanvraag moet worden gedaan en positief worden geadviseerd alvorens het Luxemburgse grondgebied binnen te komen.

De onderdaan van een derde land die langer dan drie maanden op Luxemburgs grondgebied wenst te verblijven om een ​​onderzoeksproject uit te voeren, moet houder zijn van een vergunning om als "onderzoeker" te blijven. De aanvraag moet worden gedaan en positief worden geadviseerd alvorens het Luxemburgse grondgebied binnen te komen

Om als een overgedragen werknemer te worden beschouwd, moet de werknemer een contract voor onbepaalde tijd hebben met het bedrijf dat de overdracht uitvoert

De onderdaan van een derde land die langer dan drie maanden op Luxemburgs grondgebied wenst te verblijven om te werken als onderdeel van een overdracht, moet houder zijn van een vergunning om te blijven als een overgedragen werknemer. De aanvraag moet worden gedaan en positief worden geadviseerd alvorens het Luxemburgse grondgebied binnen te komen.

Aan de volgende voorwaarden moet zijn voldaan:

 • De tijdelijke detachering moet plaatsvinden als onderdeel van het contract dat is gesloten tussen de verzendende onderneming en de ontvanger van de dienstverlening die haar activiteiten in Luxemburg uitvoert;
 • De detachering vindt plaats als onderdeel van een machtiging tot detachering;
 • De onderdaan van een derde land moet via een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met de uitzendende onderneming zijn verbonden. Dit arbeidscontract moet minimaal zes maanden oud zijn vóór de startdatum van de detachering naar Luxemburg waarvoor de machtiging wordt aangevraagd.
 • De verzendende onderneming moet in het bezit zijn van een collectieve detacheringsbevestiging voor de vooraf ingestelde duur om de dienstverlening te kunnen uitvoeren.
 • De onderdaan van een derde land die langer dan drie maanden op Luxemburgs grondgebied wenst te verblijven om als gedetacheerde werknemer te werken, moet houder zijn van een vergunning om als "gedetacheerde werknemer" te blijven. De aanvraag moet worden gedaan en positief worden geadviseerd alvorens het Luxemburgse grondgebied binnen te komen.

Student, onbezoldigde stagiair, atleet of instructeur, vrijwilliger, au pair

Map Relocations is klantgericht, servicegericht en toegewijd aan het leveren van immigratiediensten die “een stap verder gaan”.

Onze ervaren immigratiespecialisten zullen u door het complexe aanvraagproces leiden, inclusief namens u contact opnemen met het ministerie van Buitenlandse Zaken en andere brancheorganisaties om uw zaak op de sterkst mogelijke manier te presenteren.

Luxemburgse autorisatie voor verblijf aanvraag en case management services omvatten:

 • Voorlopige beoordelingen van beschikbare verblijfsvergunning en visumopties; grondig advies over verdiensten en geschiktheid van elk geval vóór aanvang
 • Doorlopend ad hoc deskundig advies over immigratiezaken tijdens het aanvraagproces
 • Samenstelling van relevante ondersteunende documentatie, beoordeling en voorbereiding van alle immigratie aanvraagformulieren namens het sponsorende bedrijf en autorisatie van verblijf aanvrager
 • Definitieve, grondige beoordeling van alle formulieren en ondersteunende documenten om ervoor te zorgen dat aan de immigratievereisten wordt voldaan voordat een bij het ministerie gereed besluit wordt ingediend
 • Het regelen van vertalingen, apostil en legalisatie waar nodig
 • Hulp bij het uitvoeren van de vereiste vaardigheids-, taal-, straf- of gezondheidsbeoordelingen
 • Voortdurende monitoring en statusupdate-rapporten aan relevante belanghebbenden
 • Levering van tijdige autorisatie van kennisgevingen van verblijfsbesluiten en nalevingsmeldingen
 • Advies en assistentie bij gerelateerde migratie is van belang, zoals naleving, en het aanvragen van een verder verblijf
Luxemburgs visum voor bedrijven en werkgelegenheid

Luxemburg biedt een reeks tijdelijke en permanente werkvisa (verblijfsvergunning) voor vreemdelingen die zich bezighouden met zakelijke aangelegenheden of werk. Werkplaatswetgeving in Luxemburg om ervoor te zorgen dat alle werknemers basisrechten en bescherming op de werkplek krijgen. Aangezien wettelijke vereisten, verwerkingstijden en bewijsstukken regelmatig veranderen, raden we u aan contact met ons op te nemen voor de meest actuele informatie.

Onderdanen van de Europese Unie

Onderdanen van de Europese Unie hebben geen werkvisum nodig om in Luxemburg te werken.

Niet EU-onderdanen

Niet-EU-onderdanen moeten een werkvisum hebben, ook wel verblijfsvergunning genoemd, om legaal in het land te mogen werken.

In Luxemburg wordt het aanbevolen om uw aanvraag voor uw werkvisum 'enkele maanden' in te dienen voordat u aan het werk gaat. Het ministerie van Arbeid vereist bewijs dat een werkgever heeft geprobeerd een EU-onderdaan voor de functie te vinden en zelf kandidaten van de lokale werkloosheidslijsten kan indienen.

Informeer Nu