Permanente verblijfskaarten in Frankrijk worden "Carte de Résident" (CR) genoemd. Ze zijn tien jaar geldig en kunnen worden verlengd.

Na vijf jaar heeft u ook de mogelijkheid om de EU-kaart voor langdurig ingezetenen aan te vragen. Dit is voor aanvragers die in het bezit zijn van de Europese blauwe kaart.

Vereisten voor permanente bewoning in Frankrijk:

Om de CR aan te vragen, moet u minimaal vijf jaar in Frankrijk hebben gewoond.

Informeer Nu