Zakenvisum is een autorisatie om Frankrijk binnen te komen en hier te verblijven voor een periode van maximaal 90 dagen binnen een periode van zes maanden, zoals toegestaan. Het staat de houder toe om als volgt zakelijke activiteiten te ontplooien:

  • Bijwonen van vergaderingen of conferenties
  • Training geven of volgen
  • Interne audits uitvoeren
  • Apparatuur installeren of andere tijdelijke services uitvoeren voor een klant, een lokaal filiaal of een filiaal

Onderdanen van de volgende, zijn vrijgesteld van een visum om naar Frankrijk te reizen voor zakelijke doeleinden:

  • De lidstaten van de Europese Unie
  • De lidstaten van de European Free Trade Association
  • Andorra
  • Monaco
  • Heilige Stoel
  • De 62-landen onder het visumvrije regime van Schengen

Informeer Nu