Werkvergunning B is slechts geldig voor één werkgever voor een periode van één jaar.

Een AB-vergunning is geldig voor één werkgever en duurt één jaar, waarna deze kan worden verlengd (door dezelfde werkgever, meestal voor dezelfde functie of functieclassificatie). Als u van werkgever verandert, moet uw nieuwe werkgever een nieuwe B-vergunning aanvragen. Het kan zijn dat u naar uw thuisland moet terugkeren en een verblijfsvergunning opnieuw moet aanvragen voordat u aan uw nieuwe baan kunt beginnen! Als je eenmaal een B-vergunning vier of meer keer hebt verlengd, dat wil zeggen dat je vijf jaar in België aan dezelfde vergunning hebt gewoond en gewerkt, kun je een onbeperkte A-vergunning ontvangen.

Werkvergunning B is slechts geldig voor één werkgever voor een periode van één jaar.

Een AB-vergunning is geldig voor één werkgever en duurt één jaar, waarna deze kan worden verlengd (door dezelfde werkgever, meestal voor dezelfde functie of functieclassificatie). Als u van werkgever verandert, moet uw nieuwe werkgever een nieuwe B-vergunning aanvragen. Het kan zijn dat u naar uw thuisland moet terugkeren en een verblijfsvergunning opnieuw moet aanvragen voordat u aan uw nieuwe baan kunt beginnen! Als je eenmaal een B-vergunning vier of meer keer hebt verlengd, dat wil zeggen dat je vijf jaar in België aan dezelfde vergunning hebt gewoond en gewerkt, kun je een onbeperkte A-vergunning ontvangen.

Werkvergunning A is geldig voor alle beroepen in loondienst en alle werkgevers, voor onbepaalde duur. Met een A-vergunning kunt u onbeperkt werken voor elke werkgever in België. Deze vergunningen worden alleen afgegeven aan de volgende categorieën aanvragers: de echtgenoot van een A-vergunninghouder, de niet-EU-echtgenoot van een Belgische onderdaan, de niet-EU-echtgenoot van een EU-onderdaan die legaal in België verblijft, en elke vreemdeling met vijf jaar 'ononderbroken (legaal) verblijf in België.

Werkvergunning C is geldig voor alle beroepen in loondienst en alle werkgevers, voor een beperkte periode (moet elk jaar worden vernieuwd).

AC-vergunning is slechts één jaar geldig, waardoor de houder voor meerdere werkgevers kan werken. Dit wordt meestal uitgegeven aan migrerende landarbeiders of huishoudelijk personeel. C-vergunningen zijn over het algemeen niet hernieuwbaar

Professional Cards zijn geschikt voor zelfstandigen die in België willen werken. Kaarten zijn 5 jaar geldig en zijn beperkt tot een nauwkeurig praktijkgebied.

Toepassing kan tot 16 maanden duren

F Zakelijk visum

Dit visum is bedoeld voor personen die op zakenreis naar België reizen. Met dit visum kan de persoon deelnemen aan zakelijke bijeenkomsten, evenementen, conferenties ...

Afhankelijk van de nationaliteit kan een uitnodigingsbrief nodig zijn

Map Relocations is klantgericht, servicegericht en toegewijd aan het aanbieden van immigratiediensten die “een stap verder gaan”.

Kaartverplaatsingen ervaren Immigratie specialisten zal u door het complexe aanvraagproces leiden, inclusief namens u corresponderend met het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Arbeid en andere industriële instanties om uw zaak op de sterkst mogelijke manier te presenteren.

Belgische werkvisumaanvragen en casemanagementdiensten omvatten:

 • Voorlopige beoordelingen van beschikbare werkvisumopties
 • Doorlopend ad hoc deskundig advies over immigratiezaken tijdens het aanvraagproces
 • Samenstelling van relevante ondersteunende documentatie, beoordeling en voorbereiding van alle immigratie-aanvraagformulieren namens het sponsorende bedrijf en de werkvisumaanvrager
 • Definitieve, grondige beoordeling van alle formulieren en ondersteunende documenten om ervoor te zorgen dat aan de immigratievereisten wordt voldaan voordat een bij het ministerie gereed besluit wordt ingediend
 • Het regelen van vertalingen, apostelen en legalisaties waar nodig
 • Hulp bij het uitvoeren van de vereiste vaardigheids-, taal-, straf- of gezondheidsbeoordelingen
 • Voortdurende monitoring en statusupdate-rapporten aan relevante belanghebbenden
 • Levering van tijdige werkmeldingen voor visumbeslissingen en nalevingsmeldingen
 • Advies en assistentie bij gerelateerde migratie is van belang, zoals naleving, en het aanvragen van een verder verblijf
Belgisch visum voor bedrijven en werkgelegenheid

België biedt een scala aan tijdelijke en permanente bekwame visa voor vreemdelingen die zich bezighouden met zakelijke aangelegenheden of werk. De wetgeving op de werkplek in België zorgt ervoor dat alle werknemers basisrechten en bescherming op de werkplek krijgen. Aangezien wettelijke vereisten, verwerkingstijden en bewijsstukken regelmatig veranderen, raden we u aan contact met ons op te nemen voor de meest actuele informatie.

Onderdanen van de Europese Unie

Onderdanen van de Europese Unie hebben dit niet nodig werk Visa om in België te werken.

Niet EU-onderdanen

Niet-EU-onderdanen moeten een werkvisum hebben om legaal in het land te mogen werken.

Toepassingen met betrekking tot artiesten, au pairs, gespecialiseerde technici en stagiairs vereisen een iets andere verwerking.

Er zijn twee mogelijke manieren waarop de kandidaat kan werken met een werkvisum:

 1. Als de directe medewerker van een Belgisch bedrijf.
 2. Als werknemer van een buitenlands bedrijf dat diensten verleent aan een Belgisch bedrijf. Dit buitenlandse bedrijf mag geen wervingsbureau zijn en moet een servicecontract opstellen als onderdeel van de aanvraag. Wanneer dit gebeurt, moet de aanvraag worden ingediend in samenwerking met een Belgische accountant die de loonadministratie van de kandidaat moet beheren om ervoor te zorgen dat alle belasting en sociale zekerheid naar behoren wordt betaald.

Informeer Nu