ARGENTIJNSE CORPORATE GESPONSORDE VISUM

Volgens wet 25,871 zijn de volgende drie categorieën van binnenkomst:

Arbeidscontractvisum (artikel 23A)

Het is van toepassing op buitenlanders die regelmatig op lange termijn in dienst zijn van een lokaal bedrijf. Een formeel arbeidscontract tussen het bedrijf in Argentinië en de werknemer is vereist om dit type visum te verkrijgen. Het is een jaar geldig en kan voor onbepaalde tijd worden verlengd. De cessionaris wordt beschouwd als een lokale werknemer en moet daarom een ​​CUIL-nummer (sociale zekerheid / arbeidscode) aanvragen.

Intra Company overdracht visum (artikel 23E)

Intra-bedrijfsoverdrachtsvisum is van toepassing op werknemers die op lange termijn worden overgebracht van een thuislandbedrijf naar het Argentijnse filiaal. Dit type woning is één jaar geldig en kan voor onbepaalde tijd worden verlengd. Een arbeidscontract is niet vereist, maar toegewezen personen moeten op de lokale loonlijst worden geplaatst zodat hun visum kan worden verlengd.

Visum voor gezinshereniging (artikel 23 INFINE)

Dit visum is van toepassing op buitenlanders die een familielid hebben met een tijdelijk visum in Argentinië. Het is geldig voor dezelfde periode als het tijdelijke visum van het familielid en kan voor onbepaalde tijd worden verlengd. Dit geldt voor echtgenoten en kinderen jonger dan 18. Alle gezinsleden moeten een individueel CUIL-nummer aanvragen (sociale zekerheid / arbeidscode)

MERCOSUR tijdelijk verblijf (artikel 23 L)

MERCOSUR tijdelijk verblijf is van toepassing op buitenlanders geboren in MERCOSUR en geassocieerde landen (Bolivia, Brazilië, Chili, Colombia, Ecuador, Paraguay, Peru, Uruguay en Venezuela) die voor langere tijd in Argentinië zullen werken. Dit type verblijf is twee jaar geldig en kan worden verlengd naargelang het geval en de status van de aanvrager. Na een 2-periode kunnen aanvragers van Mercosur een permanente verblijfsvergunning aanvragen in plaats van deze te verlengen.

Technisch / professioneel visum (Decreto 1070 / 2010)

Technisch / professioneel visum is van toepassing op personen die op korte termijn technische of professionele activiteiten zullen uitvoeren. Dit type visum kan worden verkregen bij het Argentijnse consulaat in het land van vestiging van de rechtverkrijgende of bij het Argentijnse immigratiekantoor na aankomst in Argentinië. Technisch visum verkregen bij het Argentijnse consulaat wordt verleend voor een 30-daagse periode en meerdere binnenkomsten. Het kan twee keer opnieuw worden verlengd en voor een totaal verblijf van 90 dagen, naar keuze van het immigratiekantoor.

Technisch visum verkregen bij het Argentijnse immigratiekantoor wordt verleend voor maximaal 90 dagen (dezelfde geldigheid als een toeristenvisum) en kan niet worden verlengd. Als de cessionaris in het land moet blijven, moet hij het land verlaten en bij terugkeer een nieuw visum aanvragen.

Zakelijk visum (Decreto 1071 / 2010)

Een zakenvisum wordt afgegeven aan buitenlanders die worden gesponsord door een lokale commerciële entiteit gevestigd in Argentinië. Dit type visum kan worden verkregen bij het Argentijnse consulaat in het land van verblijf, of bij het Immigration Office in Argentinië (indien de aanvrager een onderdaan is van een visumvrijstellingsland). Met dit type visum kan de houder vergaderingen bijwonen, maar hij kan niet werken tijdens zijn verblijf. Het is geldig voor 60 dagen en kan eenmaal in Argentinië worden verlengd voor extra 60 dagen.

Niet-MERCOSUR-onderdanen die drie jaar in Argentinië wonen

Niet-MERCOSUR-onderdanen kunnen een permanent verblijf aanvragen in plaats van hun tijdelijk verblijf voor de derde keer te verlengen.

MERCOSUR-onderdanen die twee jaar in Argentinië wonen

MERCOSUR-onderdanen kunnen na het verstrijken van het tijdelijke visum een ​​permanent visum aanvragen.

Gezinshereniging met Argentijns familielid

Dit geldt voor buitenlanders die een Argentijns familielid (ouder, kind of echtgenoot) in Argentinië hebben.

Gezinshereniging met een familielid met permanent verblijf

Dit geldt voor buitenlanders die een familielid (ouder, kind of echtgenoot) hebben die permanent verblijf in Argentinië bezit

De uitgebreide visum- en migratieprogramma's van Labs Relocation Services helpen bedrijven en aangestelden gedurende het complexe immigratieproces. Onze onmiddellijke en effectieve reactie op alle vragen toont onze toewijding aan het leveren van succesvolle resultaten voor onze klanten.

Het ervaren team van Labs biedt persoonlijke tweetalige assistentie om de toegewezen persoon door het hele sollicitatieproces te begeleiden en contact te houden met de immigratiedienst en andere openbare kantoren.

Argentijnse visumaanvraag en casemanagementdiensten omvatten:

 • Voorlopige beoordelingen van beschikbare visumopties; grondig advies over verdiensten en geschiktheid van elk geval vóór aanvang
 • Doorlopend juridisch advies over immigratiezaken tijdens het aanvraagproces
 • Samenstelling van ondersteunende documentatie, beoordeling en voorbereiding van alle immigratie-aanvraagformulieren namens het sponsorende bedrijf en de visumaanvrager
 • Definitieve, grondige beoordeling van alle formulieren en ondersteunende documenten om ervoor te zorgen dat aan de immigratievereisten wordt voldaan.
 • Indien nodig regelen van vertalingen en legalisaties
 • Lopende monitoring en status up-date rapporten
 • Levering van tijdige visumbeslissingsmeldingen en nalevingsmeldingen
 • Advies en assistentie bij aanverwante immigratiezaken, zoals vervaldata en verlengingsaanvragen.
Overzicht van Argentijnse bedrijven en werkgelegenheid Visa

Argentinië biedt een reeks tijdelijke en permanente bekwame visa aan voor vreemdelingen die zich bezighouden met zakelijke aangelegenheden of een baan. De wetgeving op de werkplek in Argentinië zorgt ervoor dat alle werknemers basisrechten en bescherming op de werkplek krijgen. Aangezien wettelijke vereisten, verwerkingstijden en bewijsstukken regelmatig veranderen, raden we u aan contact met ons op te nemen voor de meest actuele informatie.

Om de verschillende soorten visa in Argentinië aan te vragen, moet het lokale bedrijf zijn registratie bij de RENURE presenteren.

De RENURE is het nationale register waar lokale bedrijven moeten worden ingeschreven om buitenlands Mercosur-personeel in dienst te kunnen nemen en de verschillende soorten visa aan te vragen.

Persoonlijke documentatie die kan worden gevraagd om de bovengenoemde visa te verwerken:

 1. Politiedossiers uit de landen waarin de toegewezen persoon de afgelopen 3-jaren heeft geleefd. Ze moeten gelegaliseerd worden met het Apostille van Den Haag Verdrag. Als het land van herkomst geen deel uitmaakt van het verdrag, moet het document worden gelegaliseerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken van het land van herkomst en door het Argentijnse consulaat. (documenten die in Brazilië zijn uitgegeven, hoeven niet te worden gelegaliseerd in het Argentijnse consulaat) Als een werknemer wordt vergezeld door personen ten laste, bestaat de vereiste documentatie uit het strafregister (voor aanvragers ouder dan 16) en de gelegaliseerde familiebandencertificering.
 2. Argentinië politieregisters
 3. Huwelijks- / geboorteakten
 4. Woonplaatscertificaten in Argentinië

Opmerking: Vertaling van vereiste documenten. Alle documenten die niet in het Spaans zijn geschreven (behalve die uitgegeven in Brazilië) moeten worden vertaald door een beëdigde vertaler voor Argentinië en gelegaliseerd door de Vereniging voor beëdigde vertalers voor Argentinië

Lokale documentatie nodig nadat Visa is verleend:

 1. Nationale identiteitskaart (DNI). Alle personen met een tijdelijk visum voor een jaar of langer moeten een DNI-kaart aanvragen. De eerste aanvraag voor de DNI wordt gelijktijdig gedaan met de aanvraag voor een tijdelijk of permanent visum bij het Immigration Office. Volgende aanvragen moeten vooraf worden gepland bij de RENAPER (National Peoples Registry)
 2. CUIL (sociale zekerheid / arbeid code). Alle buitenlanders die in Argentinië werken, moeten een CUIL-nummer hebben om te worden toegevoegd aan de lokale loonlijst. De CUIL is een individueel fiscaal identificatienummer dat door werkgevers wordt gebruikt om inkomstenbelasting in te houden.

Informeer Nu